T-Mobile חוקר הפרת נתונים לכאורה המשפיעה על למעלה מ -100 מיליון אנשים

t-mobile

צילום: plus49/צילום בניה/אבלון/Getty Images

T-Mobile חוקרת טענה של מישהו שאומר שהם מוכרים נתונים ממעל 100 מיליון לקוחות, סְגָן דיווחים.

בפוסט בפורום שלא ציין את שמו של T-Mobile, למרות שהמוכר לכאורה אמר ללוח האם שהוא מגיע משרתי T-Mobile, האדם טוען שיש לו מספרי אבטחה חברתיים, שמות, כתובות פיזיות, מספרי טלפון, מספרי IMEI, מידע על רישיונות נהיגה. , ועוד. לוח האם גם אישר שדגימות המידע יהיו מדויקות ושייכות ללקוחות T-Mobile.

אני חושב שהם כבר גילו כי איבדנו את הגישה לשרתים האחוריים, אמר המוכר.

המוכר מבקש 6 ביטקוין, שהם בערך 270 אלף דולר, עבור הנתונים המכילים 30 מיליון מספרי ביטוח לאומי ורישיונות נהיגה. מכירה זו מתפרסמת בפורום במתחם, אך המוכר אומר שהם מוכרים את המידע האחר במקומות אחרים.

אנו מודעים לטענות שהועלו בפורום מחתרתי ובחנו באופן פעיל את תקפותן, אמר T-Mobile ללוח האם. אין לנו מידע נוסף לשתף בשלב זה.

החברה לא השיבה על שאלות ביחס לגודל הפרת הנתונים לכאורה.

כפי שדווח ב- The Verge, T-Mobile הייתה בעבר יעד להפרות, כולל בדצמבר 2020 , כאשר יתכן שנחשפו מספרי טלפון, למרות שהחברה אומרת ששמות או מספרי ביטוח לאומי לא היו כאלה.